ရာထူး ယာဉ်မောင်း
အစီရင်ခံရမည့်ပုဂ္ဂိုလ် Sr. Admin & HR Officer
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်နေရာ ရန်ကုန်မြို့
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် ကာလ တစ်နှစ် (လိုအပ်ပါက သက်တမ်း တိုးမြှင့် ခန့်အပ်သွားမည်)
အလုပ်လျှောက်လွှာ နောက်ဆုံး ပေးပို့ရမည့် နေ့ရက် အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၉