၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွက် In-House သင်တန်းအဖြစ် အထက်ပါသင်တန်း ၂ ခု ကို ဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် သင်တန်း ၂ ခု၊ (သို့မဟုတ်) မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ သင်တန်း ၁ခု ကို ရွေးချယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။

Creative Thinking & Decision Making Training
သင်တန်းရက်များ- ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်မှ ၂၃ ရက်နေ့အထိ (၃ရက်)
သင်တန်းကြေး - ၆၀၀၀၀ ကျပ် (သင်တန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ နေ့လည်စာနှင့် ကော်ဖီ၊မုန့်(၂)ကြိမ် ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။)

Energizer/Conceptual Game Training
သင်တန်းရက် - ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်
သင်တန်းကြေး - ၂၀၀၀၀ ကျပ် (သင်တန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ၊ နေ့လည်စာနှင့် ကော်ဖီ၊မုန့်(၂)ကြိမ် ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။)

လျှောက်လွှာနောက်ဆုံး လက်ခံသည့်ရက် - ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်။
တက်ရောက်ခွင့်ရသူများကို အကြောင်းပြန်ကြားသည့်ရက် - ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်။
သင်တန်းနေရာ- CBI သင်တန်းခန်းမ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

စီဘီအိုင်၏သင်တန်းများကို မသန်စွမ်းသူများတက်ရောက်နိုင်ရန်လည်း အားပေးပါသည်။ အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် သင်တန်းကြေး ၅၀% လျှော့ပေးပါသည်။
ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်အတွင်း In-House သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သူများကို သင်တန်း တခုချင်းစီအတွက် ၁၀% လျှော့ပေးပါသည်။

သင်တန်းအကြောင်း ထပ်မံသိရှိလိုပါက Training Admin Team, 01 504451, 09 450003042 သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

သင်တန်း အကြောင်း အသေးစိတ်နှင့် လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို အောက်ပါLink တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

Training Flyer & Application Form